Willem Dorgelo  Podoposturaal Therapeut

Fysio- en Manueel Therapeut

Podoposturaal Therapie


Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de methode Bourdiol en er worden tevens mechanische zolen aangemeten. Het lidmaatschap van zowel een landelijke ( St. LOOP) als een internationale organisatie (I.F.P.B.) met de verplichting van na- en bijscholing zorgt voor kwaliteitsbewaking en de toepassing van de nieuwste ontwikkelingen.

 

Wat is podoposturale therapie?

Dit is een behandelwijze waarbij klachten worden beïnvloed door middel van individueel aangemeten inlegzolen. De grondlegger van deze therapie is de Franse neuroloog Dr. R.J. Bourdiol.

De therapie berust op het verschijnsel dat elke afwijking van de stand van de voeten een standsafwijking hoger in het lichaam met zich meebrengt. Omgekeerd heeft elke houdingsafwijking een verandering van de voetstand tot gevolg. Deze stands- en houdingsveranderingen kunnen leiden tot diverse klachten; waaronder chronische knie-, heup-, en nekpijnen.

     

Het podoposturaal onderzoek bestaat uit;

-      Een gesprek over de klachten

-      Onderzoek van het bewegingsapparaat, waarbij onderlinge verhoudingen nauwkeurig worden beoordeeld

-      Onderzoek van zowel het staan als het lopen

-      Metingen: beenlengte, stand van het bekken, krommingen van de wervelkolom, spierspanning

 

Met behulp van een afdrukraam worden blauwdrukken gemaakt om het type voet te bepalen. De afdrukken dienen tevens als patroon bij de vervaardiging van de inlegzolen. Op de voetspiegel wordt het drukvlak van de voetzool bekeken en beoordeeld. Terwijl de cliënt op de voetspiegel staat worden dunne elementen, meestal van kurk, op specifieke plekken onder de voetzool geplaatst. Deze elementen hebben een onmiddellijke werking op spierketens, waardoor de lichaamshouding verandert.

 

Correctie zolen

Om de effecten blijvend te maken, worden deze elementen in een zool verwerkt. Confectievervaardiging is niet mogelijk omdat iedere klacht en ieder mens verschillend is. Wanneer u de zolen gaat dragen heeft het lichaam enige tijd nodig om zich aan te passen. Dit kan zich de eerste paar weken uiten in spierpijnen. De verschillende spierketens worden immers anders aangespannen. Om een te grote overgang te voorkomen werkt de podoposturaal therapeut met een opbouwsysteem. Gewoonlijk volgen na het eerste bezoek een aantal controles met tussenpozen van enkele weken tot maanden waarbij de nodige correcties worden aangebracht. Daarna zijn de controles eenmaal per half jaar of per heel jaar. Indien er zich tussentijds klachten voordoen dient u zelf contact met de therapeut op te nemen.

  

Geen steunzolen

De proprioceptieve zolen mogen niet worden gezien als steunzolen. Steunzolen, de naam zegt het al, ondersteunen de voet en nemen de functies over die de structuren van de voet niet meer kunnen vervullen. Bij de podoposturale proprioceptieve zolen is de voet het aangrijpingspunt om de houding te veranderen en zo klachten te verminderen.

 

Andere zolen

Voor mensen met bijzondere voetafwijkingen, zoals voorkomend bij reumapatiënten en patiënten met suikerziekte, schiet de proprioceptieve zool vaak tekort. In dit geval kan de podoposturaal therapeut ondersteunende en/of druk ontlastende zolen maken. Dit zijn zolen die ervoor zorgen dat de drukverdeling onder de voet zo gunstig mogelijk wordt.

 

De normale voet

Dit is de normale voet met de houding die daarbij hoort. Mensen met zo’n houding zijn meestal klachtenvrij, maar dat betekent niet dat men zo’n houding moet hebben om klachtenvrij te kunnen zijn. Een beetje asymmetrie in de houding is normaal.

 

De holvoet

Hiernaast ziet u de hol voet en de houding die daarbij hoort. Holvoeten kenmerken zich door klauwtenen, overgevoelige voetzolen en een verhoogde spierspanning. Lage rug- en nek- en voorvoetpijnen kunnen hieruit voortkomen. De klachten nemen toe bij rust situaties (zoals staan, liggen en zitten) en nemen af bij bewegen.

 

De platvoet

De platvoet is een soepele voet met slappe spieren. Hier is de bijbehorende naar achter hangende houding afgebeeld. Klachten aan de knie en lage rug, schedelhoofdpijn en vermoeidheidspijnen zijn vaak het gevolg. Meestal zijn doffe pijnen aanwezig die bij bewegen toenemen en in rust verminderen

 

Adviezen:

-      Draag schoenen met een vlakke ondergrond, dus geen ingebouwde steunen of voetbedden.

-      Houdt u aan een maximale hakhoogte van 4 centimeter.

-      Draag de therapeutische aanpassingen altijd, ook tijdens sporten.

-      Intensieve sportbeoefening graag  melden.

-      Overleg met de podoposturaal therapeut over eventuele oefeningen.

 

Als u tevens op een ander wijze wordt behandeld verzoeken wij u ons hierover te informeren, zodat de behandelingen op elkaar kunnen worden afgestemd.

 

Propriocepsis, wat is dat?

In de spieren en pezen van ons bewegingsapparaat bevinden zich zogenaamde proprioceptieve elementen die reageren op druk en trek. Zij zijn van belang voor het handhaven van de houding en beschermen de spieren tegen overrekking. Wanneer een spier wordt gerekt of er wordt druk op uitgeoefend zorgt het zenuwstelsel voor spanningsverhoging van de spier.

De regulatie van houding en beweging gebeurt voornamelijk via dit proprioceptieve mechanisme.